Wednesday, August 31, 2016

Editorial Toon #7: "Blind Obedience" (Bulag na Pagsunod)


"Sa kurso ng kasaysayan ng tao, higit na mas maraming krimen ang ginawa sa ngalan ng pagiging masunurin kaysa sa ngalan ng pagsuway. Ang tunay na banta sa lahat ng lipunan ay ang mga taong hindi nag-iisip at bulag na sumusunod sa sinumang may kapangyarihan."

- Propesor Philip Zimbardo